ارزانترین شهرهای دنیا
ارزانترین شهرهای دنیا
در تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، شهرهای مختلف دنیا براساس هزینه‌های روزمرۀ زندگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ۱۰ شهری که هزینه‌های آن نسبت به سایر کشورها کمتر است انتخاب شده‌اند.

 

سفر به برخی کشورها گاهی به علت هزینه‌های گزاف امکان‌پذیر نیست. اما با این همه نباید از پای نشست، هر مشکلی راه حلی دارد! در تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، شهرهای مختلف دنیا بر اساس هزینه‌های روزمرۀ زندگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ۱۰ شهری که هزینه‌های آن نسبت به سایر کشورها کمتر است انتخاب شده‌اند. این شهرها در کنار بکر بودن، مقاصدی ناشناخته ولی جذاب برای سفر به شمار می‌روند.
 

   ۱- ژوهانسبورگ

 

۲- مونترری

 

 ۳- آسونسیون

 

 ۴- کراچی

۵- ولینگتون

 

 

captcha