استراتژی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
استراتژی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
مهم نیست که تیم شما چقدر خوب است اما یک استراتژی معیوب نمی تواند نتیجه خوبی بدهد.

مهم نیست که تیم شما چقدر خوب است اما یک استراتژی معیوب نمی تواند نتیجه خوبی بدهد. بله درست است، شما می توانید اگر در میانه راه با مشکلی مواجه شدید آن را برطرف یا تاکتیک خود را عوض کنید. اما بهترین کار این است که از همان ابتدا ببینید آیا پروژه شما قابل اجرا یا محکوم به فنا است! در اینجا فاکتورهای اصلی خطر که باید به آنها توجه کنید را ذکر کرده ایم:

 

•    سازمان شما سرویس خوبی به مشتری ها (داخلی یا خارجی) می دهد؟

•    فعالیت های مهم در محدودیت های سازمانی گنجانده شده است؟

•    ارزش ها و اهداف گسترده سازمان به درستی پیش می روند؟

•    آیا فرضیه های بحرانی در مسیر رسیدن به هدف شناسایی و تعیین شده اند؟

•    آیا بازبینی شده که نشانه های اولیه پروژه در حال پیشرفت یا از مسیر خارج شدن است؟

•    آیا تصحیحات لازم در میانه کار در صورت نیاز انجام می شود؟

•    آیا با پروژه های دیگر همکاری و هماهنگی لازم وجود دارد؟

•    آیا پروژه مورد تایید و پشتیبانی مقام بالارتبه قرار دارد؟

•    آیا نقش رقبا در مسیر پیشبرد این پروژه در نظر گرفته شده است؟

•    در نتیجه زمان و سرمایه ای که برای آن در نظر گرفته شده است، آیا بازدهی خوبی دارد؟

جلسه ای با گروه خود ترتیب دهید و همه این سوال ها را یک به یک بپرسید. اگر در مسیر استراتژی شما حرکت نمی کنند، آنها را تغییر دهید و در صورت نیاز برای انعکاس موقعیت خاص شما، راهکار جدیدی را اضافه کنید. سپس سعی کنید به لیست بازبینی شده خود از شماره یک (اشکال مخرب) تا ۷ (خیلی خوب) نمره بدهید و ببینید آیا جمع بندی نهایی از ۶۰ درصد ماکزیمم رد می شود؟  به طور ایده آل باید رتبه کسب شده، ۸۰ درصد یا بیشتر باشد. اگر نتیجه زیر ۳۰ درصد بود، این پروژه بسیار ریسکی است و حتی شاید بهتر است این ماموریت انجام نشود. به محض شناخت ضعف های استراتژیک پروژه، سعی کنید با پشتیبانی بهتر، منابع اضافی، اهداف واقع گراتر و … این پروژه را در مسیر درست تر قرار دهید تا شاید موفق شود.

نخستین قانون استراتژی، جنگیدن با موانعی است که منجر به پیروزی می شود. دوم، سنجیده عمل کردن است تا پیش از بروز هر گونه ایرادی بتوانید آن را پیش بینی و برطرف کنید. سوم اینکه باید به اندازه کافی شجاعت و انعطاف پذیری برای تغییر مسیر در میانه راه را داشته باشید. به قول بوکسر مایک تیسون: همه برای خود برنامه ای دارند تا زمانکه مشتی به صورت آنها اصابت کند.

captcha