مناجات با خدا
مناجات با خدا
خـــــدایا آن دِه که نزدیکـــــم کند و آن گیــــــــــــــر که دورم می کنـــــــــــد......

خدایا

ببخش که یک عمر

عاشقانه‌هایم را

خرج این و آن کردم!

و به تو  فقط یک مشت خمیازه و

کسلی و بی‌حوصلگی

تحویل دادم!

کلیدواژه
اخبار مرتبط
captcha