جمله مثبت

موفقیت یک درصد نبوغ 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون

بابک 0 0

1395/06/31 09:31

ok
captcha