خودشناسی دراخلاق و عرفان

مهمترین اصل در عرفان اسلامی، معرفت نفس و خودشناسی است. این اصل از خودقرآن کریم الهام گرفته است.

علاج محجوبی نفس نزد عارفان

عارفان برای علاج رعونت و مبارزه با بت نفس ، راههای علاج بسیار جالبی داشته اند که در این مقاله به چند روش عارفانه اشاره می شود

سهروردی و تحلیل مساله شر

بسیاری از متفکران معتقدند وجود شر خواه قابل پاسخ و حل باشد یا نه، یکی از اشکالات اساسی خداشناسی و نقضی بنیادین بر علم و قدرت مطلق خداوند خواهد بود.

منتهای عرفان

بسیاری از عارفان نام آور تاریخ ایران از امام حسین (ع) چونان قطب عالم عرفان و به مثابه انسان کامل یاد کرده اند

دانش، نجات و رهایی

علم اخلاق، جایگاه، اهمیت و کاربردهای آن

مراحل یا سبک های زندگی از نظر کی یرکگارد

در این مقاله ابتدا شمه ای از زندگانی کی یر کگارد مطرح شده سپس مراحل یا سبک های زندگی از دیدگاه وی ارائه می شود .

نهاد ناآرام و متحول انسان

به طور کلی زندگی انسان ها یکه و یگانه منحصربه فرد و ثابت است. هر فردی در یک نظم به هم پیوسته و هویت نسبتا واحد در طبیعت و فرهنگی که در آن زاده شده، مشغول زندگی است.

زبان سرخ

ایران در تاملات سهروردی

کتمان حق ممنوع!

گاه سکوت در جایی که باید سخن گفت و افشاگری کرد، مصداق کتمان حق می شود، و این در موردی است که مردم نیاز شدیدی به درک واقعیتی دارند و دانشمندان آگاه می توانند با بیان حقیقت این نیاز مبرم را برطرف سازند.

جلوه های قرآنی در مثنوی معنوی

جلوه های قرآنی در مثنوی معنوی

کمال انسان از منظر عرفان

تاسی به قرآن و سیره پیامبر (ص) و ائمه، بهترین روش در طی طریق عرفانی است

حسادت دشمن آرامش است

حسادت سراغ همه می رود. کمتر کسی می تواند ادعا کند که در طول زندگی خود اصلاً حسودی نکرده است، اما مساله مهم چگونگی برخورد با این حس ویرانگر است.

برای زیباشناسی باید نگاه زیباشناسانه داشت

زیبایی چیست؟ چگونه میتوان زیبا دید؟ فلسفه رنگ در زیبایی زبان عکس و زبان اندام و ...

در آمدی بر شناخت موسیقی قرآن

خداوند بزرگ و خالق انسان ها و زیبایی ها، برای هدایت و سعادت انسان و گسترش کمالات و زیبایی های انسانی ، قرآن را نازل فرمود. قرآن کتابی است که باطنی عمیق ، ظاهری زیبا و بیانی شیرین دارد.

نقدی بر آموزه های عرفان کیهانی

موضوع عرفان با رویکرد جدید از جمله موضوعاتی است که در دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

دیگرگرایی و خودگرایی

قرآن کریم ضمن دعوت به دیگرگرایی میان خودگرایی و خداگرایی با دیگرگرایی منافاتی نمی بیند، زیرا این کار را موجب رضایت خدا از فاعل اخلاقی و به سود او می داند.

عرفان در سلوک مولانا و تفاوت با حافظ و غزالی

همه می دانیم که مولوی پس از رویارویی با شمس تبریزی مولوی شد و هر چه بعدا پیش آمده، در این ملاقات فوق العاده استثنائی ، عجیب ، و بی نظیر ریشه داشته است.

احسان به والدین در اولویت

در بیان ویژگی های اهل ایمان

معجزه ای به نام دعای والدین

همه ما می دانیم که در آموزه های الهی ارزش فراوانی برای پدر و مادر قرار داده شده است و «نیکی به والدین» یکی از دستورات ثابت و تغییر ناپذیر میان تمامی ادیان الهی است.

رجاء

در مقابل خوف، «رجاء» یکی از مراحل سیر و سلوک است.