جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با این راه ها می توانید رویاهای‌تان را توی مشت خود بگیرید

رسیدن به رویاها در سه سوت

چشم‌هایتان را ببندید؛ کمی صبر کنید تا سر و کله‌اش پیدا شود؛ ذهن‌تان را از اتفاق‌های ناخوشایند امروز و کارهای تلنبار شده فردایتان خالی کنید؛ نفس عمیق بکشید و بگذارید سراغتان بیاید. می‌بینید؟

هدف را پشتوانه آرزوهایت کن

آیا شما جزء آن دسته از افرادی هستید که آرزوهای دور و دراز دارید اما در رسیدن به آن‌ها مسیری بس طولانی را تصور می‌کنید؟