جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اصول فراموش شده موفقیت

افراد موفق زمانی‌که متوجه می‌شوند آنچه که انجام می‌دهند، فایده‌بخش نیست فوراً تغییر مسیر داده و راه دیگری را برای رسیدن به مقصد انتخاب می‌کنند......