جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

هشت رمز تأثیرگذار زبان بدن در کسب و کار

تاکنون فکر کرده اید وضعیت بدن، حالات صورت و دیگر حرکتهای فیزیکی می تواند برروی شغل شما تأثیر بگذارد؟