جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
روانشناسی فرافکنی

کافر همه را به کیش خود پندارد

هنگامی که دربارۀ دیگران پیش‌داوری می‌کنیم، در حقیقت دربارۀ خود پیش‌داوری کرده‌ایم. به‌علاوه، در بسیاری از موارد توصیه‌هایی که به دیگران می‌کنیم نشانۀ این است که خودمان به آن توصیه‌ها نیاز داریم و بخشی از درون ما تشنه این توصیه‌هاست و آن را می‌طلبد.